Produkty

Można zamówić poniższe produkty:

  • Parasolka-Nowe Miasta (18,50€)

  • Krawat (14,00€)

  • Książka kucharska Noych Miast (3,00€)
  • Paszport Nowych Miast (1,00€)

  • Publikacja informacyjna ze zdjęciami o naszych Nowych Miastach (chwilowo wysprzedana, nowe wydanie zaplanowane)


Prosimy o użycie formularza na stronie kontaktowej.


Zamówienia można dokonać także telefonicznie - adres i numer telefonu znajduje się również na stronie kontaktowej.