Nové Mesto v Európe

Vitajte v internetovej prezentácii partnerstva miest Nové Mesto v Európe. Je to jedno z najväčších partnerstiev miest v Európe, ktoré združuje 36 miest, obcí a mestských častí s názvom "Nové Mesto" v siedmich stredoeurópskych krajinách, z toho 27 v Nemecku, dve v Rakúsku, jedno v Maďarsku, tri v Českej republike, jedno v Poľsku, jedno v Holandsku a jedno v Slovenskej republike.

Už od roku 1979 rozvíjajú európske Nové Mestá peknú tradíciu: Stretnutie Nových Miest, na ktorom sa stretáva každoročne okolo 1000 Novomešťanov. Mesto Neustadt in Holstein dostalo nápad, ako umožniť kontakty po celý rok: korešpondenciu medzi Novomešťanmi.

Z dôvodu aktuálneho vývoja pandémie koronavírusu a z toho vyplývajúcej neistoty pri plánovaní sa mesto Neustadt in Holstein rozhodlo zrušiť 43. Stretnutie Nových Miest v dňoch 25. – 27. júna 2021. Organizátorom je ľúto, že nemôžu hostí osobne privítať na stretnutí.  

Najnovší člen partnerstva miest je Christian-Neustadt v Burzenlande.