Nové Mesto v Európe

Vitajte v internetovej prezentácii partnerstva miest Nové Mesto v Európe. Je to jedno z najväčších partnerstiev miest v Európe, ktoré združuje 36 miest, obcí a mestských častí s názvom "Nové Mesto" v sedem stredoeurópskych krajinách, z toho 27 v Nemecku, dve v Rakúsku, tri v Českej republike, jedno v Poľsku, jedno v Holandsku, jedno v Slovenskej republike a jeden v Rumunsku.

Tohtoročné stretnutie Neustadtu sa uskutoční od 8. do 10. augusta 2024 v meste Cristian/Neustadt "Neustadt in Burzenland" - v Rumunsku.

© Stadt Neustadt an der Donau/Pieknik

Ve dnech 7. až 9. června 2023 se v Neustadtu an der Donau sešla velká rodina Neustadtů u příležitosti jubilejního roku "750 let městských práv".

Žiaľ, ani tento rok nebude stretnutie v Neustadte. Koronakríza núti zodpovedných z Neustadt Harz, aby sa rozhodli festival zrušiť bez náhrady.