Stretnutie Nových Miest 2021 – bohužiaľ zrušené

Z dôvodu aktuálneho vývoja pandémie koronavírusu a z toho vyplývajúcej neistoty pri plánovaní sa mesto Neustadt in Holstein rozhodlo zrušiť 43. Stretnutie Nových Miest v dňoch 25. – 27. júna 2021. Organizátorom je ľúto, že nemôžu hostí osobne privítať na stretnutí.  

Rezervované pobyty môžete stornovať podľa platných stornovacích podmienok.

Aby sme naďalej udržiavali partnerstvo miest, chceli by sme vás navzájom spájať.  Všetkým Novomešťanom srdečne ponúkame možnosť prepojiť sa prostredníctvom korešpondencie, možno tak nájdete nové priateľstvá. Na našich stránkach www.luebecker-bucht-ostsee.de/brieffreunde sa môžete prihlásiť na dopisovanie. Všetkým účastníkom rozdáme kontakty a tým to spustíme. O zvyšok sa už postaráte sami. Tak do toho.

Plánujeme aj ďalšie alternatívy, aby sme naďalej udržali vzájomné kontakty a priniesli k vám domov kúsok Neustadt in Holstein.

Vráť sa

Všetky správy a informácie o Nových Mestách

Už od roku 1979 rozvíjajú európske Nové Mestá peknú tradíciu: Stretnutie Nových Miest, na ktorom sa stretáva každoročne okolo 1000 Novomešťanov. Mesto Neustadt in Holstein dostalo nápad, ako umožniť kontakty po celý rok: korešpondenciu medzi Novomešťanmi.

Žiaľ, plánované stretnutie Neustadtu 2021 v Neustadte in Holstein od 25. do 27. júna muselo byť kvôli korónovej pandémii zrušené.

Najnovší člen partnerstva miest je Christian-Neustadt v Burzenlande.

Žiaľ, plánované stretnutie Neustadtu 2020 v Neustadte an der Aisch od 3. do 5. júla muselo byť kvôli korónovej pandémii zrušené.

V čase od 28. do 30. júna 2019 sa veľká rodina Nových Miest stretla po rokoch 1979 a 1999 už tretíkrát v Bad Neustadt an der Saale a oslávila 40. výročie existencie novomestského partnerstva.